Strona główna

Interwencja Edukacyjna „Bliżej” to program poświęcony ograniczaniu zjawiska marginalizacji, wykluczania i prześladowania rówieśników w społeczności klasy szkolnej. Celem głównym projektu było stworzenie i wdrożenie w szkołach gimnazjalnych programu lekcji wychowawczych, powodującego zmniejszenie gotowości do wykluczania i prześladowania jednostek z grupy rówieśniczej. Program został stworzony w oparciu o Teorię Roli Świadka mówiącej o tym, że aby zapobiegac przemocy w szkole należy pracowac ze świadkami. Agresor nigdy nie działa sam, a większość uczniów w szkole nie tylko jest świadoma występowania przemocy, ale często jest jej świadkami. Uczniowie będący obserwatorami są obecni w 80% sytuacji, w których występuje przemoc rówieśnicza. Jak pisze Coloroso  agresor, który dostaje czego chce;  ofiara, która boi się powiedzieć o prześladowaniu;  świadkowie, którzy biernie się przyglądają lub pomagają agresorowi; nauczyciele, którzy uznają prześladowanie za nieszkodliwe dokuczanie to zabójcza mieszanka.