Co oferujemy

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Z przyjemnością przekazujemy wszystkim zainteresowanym także pełen zestaw 11 scenariuszy zajęć interwencji „Bliżej” do realizacji na lekcjach wychowawczych. Cały program zawiera odpowiednią zawartość, układ i kolejność wprowadzanych treści, które pozwalają osiągnąć optymalny efekt.

 

Zapraszamy do pobrania publikacji zawierającej pełny zestaw scenariuszy Interwencji Edukacyjnej Bliżej. Publikację można pobrać w postaci pliku PDF po wprowadzeniu danych w arkuszu. Informacje te pozwolą nam zobaczyć, ile szkół i w jakich miejscach Polski zainteresowało się wdrożeniem naszego programu w swojej szkole. Po wprowadzeniu danych publikacja zostanie automatycznie udostępniona do pobrania.

 


SZKOLENIA

Do wdrożenia projektu zapraszamy wszystkie szkoły z całej Polski. W województwie śląskim oferujemy dodatkowo szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, metodyków, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych osób związanych z oświatą. Na szkoleniach przedstawiamy wiedzę z zakresu procesu grupowego, modelu uczenia się przez doświadczenie, pracy metodami aktywnymi oraz zapoznajemy dogłębnie z programem zajęć „Bliżej”.

Wkrótce uruchomimy drugą turę szkoleń programu Bliżej. W pierwszej turze zrealizowano szkolenia w następujących terminach:


31 marca 2015 | 14 kwietnia 2015 | 21 kwietnia 2015 | 28 kwietnia 2015 | 5 maja 2015 | 13 maja 2015 | 19 maja 2015 | 21 maja 2015 | 27 maja 2015 | 2 czerwca 2015 | 9 czerwca 2015