Dlaczego to działa

Zrealizowane w ramach projektu badania skuteczności interwencji przeprowadzone przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach dowiodły, że interwencja rzeczywiście zmniejsza zmniejsza dystans społeczny wobec osoby „nielubianej”, „dziwnej”, „niemodnej” i „nieśmiałej”. A to właśnie te osoby, które są uznawane za dziwne i nieśmiałe najbardziej zagrożone są wykluczeniem w szkole.

ss (2015-03-12 at 04.47.53)

projekt BLIŻEJ w Wiadomościach Naukowych TVP 1

Aby stworzyć odpowiednie do założeń scenariusze lekcji wychowawczych i sprawdzić ich skuteczność, przeprowadzono w projekcie następujące działania:

Etap I – Badanie jakościowe fokusowych grup eksperckich dotyczące dynamiki tworzenia hierarchii w grupie i wykluczenia jednostek z grupy rówieśniczej.
Etap II – Przygotowanie materiału dydaktycznego w postaci scenariuszy lekcji semestralnej interwencji edukacyjnej.
Etap III – Quazi-eksperyment sprawdzający skuteczność semestralnej interwencji edukacyjnej

Za realizację wszystkich etapów badań odpowiadała Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach.

 


 

Wyniki badań jakościowych


Wyniki quasi-eksperymentu


Założenia projektu