Kontakt

dr Małgorzata Wójcik

e-mail: mgolonka-wojcik@swps.edu.pl
 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
ul. Techników 9, 40-326 Katowice

kontakt dla szkół i w sprawie szkoleń:

Agata Otrębska 

managerka projektów, Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS

a.otrebska@demos.org.pl